Predsjedništvo BiH za što brže rješenje za Vijeće ministara

Predsjedništvo BiH uputilo pismo vođama političkih stranaka koje imaju zastupnike u Zastupničkom domu PSBiH. U pismu je obrazložen način na koji će Predsjedništvo BiH postupiti prigodom odabira mandatara za predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Još jednom je od političkih stranaka i njihovih vođa zatraženo da se rješavanju ovoga problema priđe s maksimalnom ozbiljnošću i što žurnije.


U pismu je navedeno: “S obzirom da predloženi kandidat za predsjedatelja Vijeća ministara BiH dr. Slavo Kukić nije dobio potrebitu parlamentarnu većinu koja bi ga potvrdila na toj dužnosti, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, svjesno svoje zakonske obveze da, sukladno članku 11. stavak 1. Zakona o Vijeću ministara u roku od osam dana ponudi ime drugog mandatara, poziva lidere i rukovodstvo političkih stranaka da odlučno reagiraju i nađu rješenje za izbor novog predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu činjenicu da još ne postoji dogovor političkih stranaka koje imaju zastupnike u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o parlamentarnoj većini, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine stoji pri stavu da je rješenje za nastalu situaciju da kandidat ili kandidati za predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine imaju potporu 22 zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u koju su uključene entitetske većine.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine traži od vođa političkih stranaka koje imaju zastupnike u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da samostalno ili koaliranjem s drugim političkim strankama predlože kandidata ili kandidate koji imaju takav kapacitet. Uz prijedlog treba dostaviti potpise 22 zastupnika u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koje će uključiti entitetske većine, čime će se smatrati da su ispunjeni uvjeti za formalnu kandidaturu.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine će prihvatiti takvu inicijativu političke stranke ili koalicije stranaka i imenovati novog predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, te poslati Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine na potvrđivanje. Vodeći računa o činjenici da postoji zakonski rok u kojemu treba biti dostavljeno ime novog kandidata za predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine traži da se poštuje ovaj rok.

Smatrajući da je krajnje vrijeme da se prevlada politički zastoj u formiranju izvršne vlasti na razini Bosne i Hercegovine, te krene u rješavanje ozbiljnih i nagomilanih pitanja koja su od sudbinskog značaja za budućnost zemlje, Predsjedništvo Bosne i Hercegovine poziva vođe i rukovodstva političkih stranaka da pokažu političku odgovornost za formiranje novog Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.”

 

 

Komentari

komentara