Stvaraju se tehnički preduvjeti RTV kanala na hrvatskom jeziku

Stvaraju se tehnički preduvjeti RTV kanala na hrvatskom jezikuMinistarstvo prometa i veza Bosne i Hercegovine zaprimilo je četiri ponude na natječaju za nabavu digitalnih mikrovalnih veza (DTT) za glavne tehničke i produkcijske centre u BiH sa sjedištima u Sarajevu, Mostaru


 

i Banjoj Luci čijim zaživljavanjem će se stvoriti tehničke pretpostavke za uspostavu zasebnog radijskog i televizijskog kanala na hrvatskome jeziku.

 

Tri ponude

 

Kako su objavili iz ministarstva najjeftiniju ponudu za nabavu opreme dostavio je bosanskohercegovački konzorcij na čelu s UNIS Telekomom u iznosu od 6,64 milijuna maraka, slijedi Ericsson Nikola Tesla iz Zagreba s nešto skupljom ponudom od 6.73 milijuna, Nera iz Beograda je skuplja tek za 20.000 a mađarska tvrtka Metalcom je gotovo dvostruko više od odnosu na najjeftiniji UNIS. Nakon otvaranja ponuda ministarstvo će sada ocijeniti dokumente prije donošenja konačne odluke, što se očekuje do sredine svibnja. Prema najavama na početku će se uspostaviti međusobne digitalne veze između Sarajeva-Mostara-Banje Luke te će se ova tri područja pokriti putem digitalnih odašiljača. Inače, za cijeli projekt uvođenja digitalizacije predviđa se da će se utrošiti oko 25 milijuna maraka, prenosi vecernji.ba.

Političke zapreke

 

S ugradnjom posebnih mikrovalnih čvorišta čija će sjedišta biti u Mostaru, Sarajevu i Banjoj Luci stvaraju se preduvjeti da se ustroji posebni RTV kanal na hrvatskome jeziku budući će se prijelazom na novi sustav prošiti mogućnosti sada zagušenog frakvencijskog prostora u Bosni i Hercegovini. Uz to, ugradit će se takva oprema koja će omogućiti neovisno emitiranje iz Mostara, Sarajeva i Banje Luke na cijelom prostoru države bez ikakvih posrednika u tome što do sda nije bio slučaj. U tome kontekstu planirana je izgradnja posebnog produkcijskog centra u Mostaru koji bi praktično bio zametak budućeg RTV kanala na hrvatskome jeziku. I dok se uklanjaju tehničke barijere, daleko od toga da su uklonjene političke zapreke.

 

Bošnjačke stranke, prije svega SDP i SDA su protiv uspostave RTV kanala na hrvatskom jeziku i bit će zanimljivo vidjeti u koji će se blok, hrvatski ili bošnjački, svrstati njihovi federalni partneri HSP BiH i Boljitak kada se ova točka ponovno nađe na dnevnom redu. I direktor Regulacijske agencije za komunikacije (RAK) Kemal Huseinović ocijenio je da je proces digitalizacije usporen, što je kako je objasnio, rezultat toga da ekspertna skupina Foruma o digitalnoj zemaljskoj televiziji BiH Vijeća ministara nije nastavila s radom budući im državna vlada nije odredila iznos naknada. Uz ostalo, prijelaz s analognog na digitalni signal neće biti okončan do kraja ove godine.

Komentari

komentara