U BiH danas živi 621.000 ljudi starijih od 65 godina

Unatoč činjenici prema kojoj se iz godine u godinu živi sve duže, BiH se pretvara u ‘zemlju staraca’. U BiH živi 621.000 ljudi starijih od 65 godina, a 2,197 milijuna iznad 35 godina… Stanovništva BiH je sve manje, iako se prosječan životni vijek povećava iz godine u godinu.

 


 

I početak nove školske godine također otkriva da je demografska slika BiH negativna. Primjer je broj prvašića upisanih u škole u RS-u, koji je za 25 tisuća manji u odnosu na broj upisanih prije osam godina. Slično stanje je i u FBiH, ali zbog drukčije organiziranosti ovog entiteta još uvijek se ne zna koliko je učenika manje upisano u prve razrede ove školske godine. Najnoviji podaci Agencije za statistiku BiH, objedinjeni u publikaciji “BiH u brojevima”, otkrivaju da je stanovništvo sve starije i da nisu bez osnove upozorenja demografa kako se i BiH postupno uklapa u sliku Europe kao “kontinenta staraca”.

Porazni podaci

Kada je u pitanju demografski minus, za razliku od zemalja EU-a, BiH nije atraktivna za mlade useljenike, pa je nerealno očekivati da se na taj način popravlja starosna struktura. Temeljni problem je u činjenici da tri godine uzastopno BiH bilježi negativan prirodni prirast. Podaci bi bili još porazniji da se životni vijek konstantno ne povećava, što će reći da i broj umrlih bilježi stagnaciju ili opadanje. Iako popis stanovništva nije rađen u posljednja dva desetljeća, procjene govore da u BiH danas živi 621.000 ljudi starijih od 65 godina. Istodobno, broj djece i malodobnika, odnosno populacije mlađe od 18 godina je 800.000. Zajedno s onima u dobi do 35 godina, ukupna populacija mladog stanovništva BiH je 1,645 milijuna. S druge strane, ukupna bh. populacija iznad ove starosne granice premašuje 2,197 milijuna i ovaj podatak možda i najbolje zrcali trend starenja stanovništva u BiH. Usporedni pokazatelji također otkrivaju da se životni vijek bh. građana konstantno povećava. Prošle godine je on za žene iznosio 73,6, a za muškarce 68,1 godinu. Prije 12 godina je prosječna životna dob žena u BiH bila 69,2 godine, dok su muškarci u prosjeku umirali sa 63,3 godine. Očito je kako se u ovom ne tako velikom razdoblju životni vijek žena u BiH povećao za 4,4, a muškaraca za 4,8 godina.

Siječanj mjesec umiranja

Isto tako, zanimljivi su i podaci o tome koji su dani i mjeseci najpogubniji za bh. građane. Oni koji ne vjeruju u slučajnost trebali bi se čuvati prvog mjeseca u godini i 11. dana u mjesecu. Naime, statistika otkriva da je najviše ljudi u BiH prije dvije godine umrlo u siječnju, a najmanje u rujnu. Tako je tijekom siječnja 2009. godine umrlo 3463 ljudi, dok je u rujnu broj umrlih bio “samo” 2474, odnosno za oko tisuću manje nego u siječnju. Najcrnji dan u mjesecu je 11., jer je tog dana tijekom 12 mjeseci prošle godine umrla 1261 osoba. S druge strane, 31. je dan s najmanjim brojem smrtnih slučajeva, 571. Ovaj podatak se dijelom može objasniti i time što pet mjeseci u godini ima samo 30 dana. Uzroci smrti su, naravno, različiti, ali dominiraju bolesti cirkulacijskog sustava. To je uzrok više od polovine svih smrtnih slučajeva u BiH tijekom prošle godine. Slijede neoplazme i endokrina i metabolička oboljenja s poremećajima u prehrani. Slučajnih i nasilnih smrti prošle godine je bilo ukupno 1169, dok je od infekcija i parazitnih bolesti umrlo 287 ljudi. Broj mrtvorođene djece u BiH je 3,9 na tisuću živorođenih, bh izdanje Večernjeg lista.

 

hspf.info

Komentari

komentara