U hrvatskim školama počela državna matura

Ispitom iz Hrvatskoga jezika – pisanjem eseja jutros je u hrvatskim školama počelo polaganje ovogodišnje državne mature, o čijim će rezultatima ovisiti rangiranje kandidata za upis na studijske programe, a za ispit se prijavilo ukupno 35.848 pristupnika.


Ispit iz Hrvatskoga jezika na razini A prijavilo je 21.965 pristupnika, od čega 10.672 učenika gimanzijskoga programa, 8.866 četverogodišnjega strukovnoga ili umjetničkoga programa te 2.427 kandidata koji su završili školovanje ranijih godina ili ga završavaju ove školske godine u inozemstvu, podaci su Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ispit iz Hrvatskoga jezika na razini B prijavilo je 13.883 pristupnika, od toga 1.505 učenika gimanzijskoga progama, 10.975 učenika četverogodišnjega strukovnoga ili umjetničkoga programa te 1.403 ostalih kandidata.

U ljetnome roku ukupno je prijavljeno 234.981 ispita, koji će se polagati od 4. do 12. travnja te od 23. svibnja do 6. lipnja.

Cilj državne mature je provjera i vrednovanje postignutog znanja i sposobnosti učenika, a sastoji se od obveznoga dijela u kojemu se polažu hrvatski jezik, matematika i strani jezik te izbornih predmeta u slučaju da su oni navedeni kao uvjet za upis na studij. U obveznom dijelu mogu se polagati na jednoj od dviju razina, na višoj A razini i osnovnoj B razini.

 

Komentari

komentara